Forsikring

Dækker min forsikring?
Typisk vil din kaskoforsikring dække din MC ved kørsel i grøn klasse, da der her er tale om et køreteknisk kursus – med instruktører på banen hele tiden og uden fri kørsel. Dette gælder fx Topdanmark. Alm.Brand, FDM, IF. Kører du fri kørsel uden instruktion (trackday) kan du generelt ikke regne med at din MC er dækket af forsikringen. I gul klasse er tilbydes der instruktion i dagens første 3 pas, hvorefter deltagerne har mulighed for at øve det lærte på egen hånd. Tjek i alle tilfælde selv op med dit forsikringsselskab mht. hvilken forsikringsdækning (både for så vidt angår kaskoforsikring og ulykkesforsikring) du kan forvente ved deltagelse i en hhv. trackday og køreteknisk kursus.

Det blå kort
Ved kørsel i det sydlige udland skal du huske dit EU-sygesikringskort (Det blå kort). Det blå kort er dokumentation for, at du er sygesikret efter EU-reglerne og har ret til behandling i et andet EU/EØS-land eller Schweiz til udgift for den danske stat. Det er vigtigt at vide, at det blå kort dækker som de lokale borgere er dækket og altså ikke som danskere normalt er dækket i Danmark. Endvidere er det vigtigt at vide, at du ikke med det blå kort kan få dækket lægeordineret hjemtransport. Deltager man i trackdays i udlandet, kan det derfor på det kraftigste anbefales, at man tegner en rejseforsikring der dækker deltagelse i farlig sport. 

Zenergys forsikring
Zenergy tegner en lovpligtig forsikring der dækker skader på tredjeparter. Forsikringen er tegnet hos Svenska Motorsport Alliansen (SMA), der også tilbyder en personlig ulykkesforsikring per arrangement.