0

Skrevet af Thorleif, d. 24-06-2023 13:59:09


Zenergy Racing @ Vojens Motorsport Arena 30.06.2023-02.07.2023 -> CANCELLED!!!

Hermed en meget kedelig nyhed.

Syd- og Sønderjyllands Politi har desværre meddelt os, at de ikke kan nå at godkende banen i Vojens inden det planlagte arrangement 30. juni-2. juli. Det betyder, at vi ikke kan få løbstilladelse og altså dermed ikke må køre løb på banen. Det samme gælder indtil videre også de planlagte arrangementer i Asserballe og Skærbæk.

Det er meget overraskende taget i betragtning at hverken lovgivning, baner eller arrangementer er anderledes end de plejer. Politiets ændrede praksis hænger tilsyneladende sammen med ulykker til arrangementer på andre motorbaner afholdt af andre arrangører.

Det er klart, at det er en vis risiko forbundet med at køre motorløb. Men det er min opfattelse, at politiet har en forkert forståelse af de risici der er forbundet med Zenergy’s Supermoto & Mini arrangementer. Hvis politiet fastholder, at vi ikke kan køre løb, har jeg svært ved at se at de i det hele taget kan give tilladelse til løb på to hjul på danske asfaltbaner. Jeg er overbevist om, at selv almindelige MC-trackdays uden løb på større baner er mere farlige end Supermoto & Mini arrangementer med løb på gokartbaner.  I de 10 år Zenergy har afholdt Supermoto & Mini løb på gokartbaner har vi godt nok haft brækkede knogler indimellem, men aldrig en alvorlig ulykke, som man desværre indimellem ser på de større baner.

Vi håber at kunne lave et erstatningsarrangement i Vojens senere på sæsonen, men banen har ikke med kort varsel kunne give os en ny dato. Dette skulle gerne falde på plads i løbet af næste uge, hvorefter ny email sendes ud. Vi mangler så fortsat godkendelse af politiet, men antager at også dette kommer på plads. Alternativet er, at det bliver tyndt med Supermoto & Mini løb i fremtiden.

Vi ombooker automatisk alle deltagere til erstatningsarrangementet. Ønsker du ikke at deltage i dette, bedes sende dine bankdata ved at svare på denne email, så vi kan refundere dit deltagergebyr.

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Hallo alle

Hiermit eine sehr traurige Nachricht.

Die Polizei in Syd- og Sønderjylland hat uns leider mitgeteilt, dass sie die Strecke in Vojens nicht vor der geplanten Veranstaltung vom 30. bis 2. Juni genehmigen kann. Juli. Das bedeutet, dass wir keine Renngenehmigung erhalten und somit keine Rennen auf der Strecke durchführen können. Das Gleiche gilt bisher auch für andere Rennstrecken in Syd- og Sønderjylland.

Es ist sehr überraschend, wenn man bedenkt, dass sich weder Gesetzgebung, Rennstrecken noch Veranstaltungen von dem unterscheiden, was sie normalerweise sind. Die geänderte Praxis der Polizei steht offenbar im Zusammenhang mit Unfällen bei Veranstaltungen anderer Veranstalter auf anderen Rennstrecken.

Natürlich ist Motorsport mit einem gewissen Risiko verbunden. Ich bin jedoch der Meinung, dass die Polizei die mit den Supermoto- und Mini-Veranstaltungen von Zenergy verbundenen Risiken falsch einschätzt. Wenn die Polizei festhält, dass wir keine Rennen veranstalten dürfen, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass sie Rennen auf zwei Rädern auf dänischen Asphaltstrecken überhaupt genehmigen kann. Ich bin davon überzeugt, dass selbst normale Motorrrad-Trackdays ohne Rennen auf großen Strecken gefährlicher sind als Supermoto- und Mini-Events mit Rennen auf Go-Kart-Strecken. In den 10 Jahren, in denen Zenergy Supermoto- und Mini-Rennen auf Go-Kart-Strecken veranstaltet, hatten wir gelegentlich Knochenbrüche, aber nie einen schweren Unfall, wie man es leider gelegentlich auf den größeren Strecken sieht.

Wir hoffen, später in der Saison eine Ersatzveranstaltung in Vojens durchführen zu können, die Strecke konnte uns jedoch kurzfristig keinen neuen Termin nennen. Dies sollte hoffentlich im Laufe der nächsten Woche kommen, woraufhin eine neue E-Mail verschickt wird. Wir benötigen noch die Genehmigung der Polizei, gehen aber davon aus, dass dieses auch letztendlich gelingt. Die Alternative ist, dass es in Zukunft nur noch wenige Supermoto- und Mini-Rennen geben wird.

Wir buchen alle Teilnehmer automatisch auf die Ersatzveranstaltung um. Wenn Sie daran nicht teilnehmen möchten, senden Sie uns bitte Ihre Bankverbindung per Antwort auf diese E-Mail mit, damit wir Ihnen die Teilnahmegebühr zurückerstatten können.

Se flere indlæg