Forsikring

Forsikring

Dækker min forsikring?
Kører du fri kørsel uden instruktion (trackday) kan du generelt ikke regne med at din MC er dækket af forsikringen. I gul klasse tilbydes Speed School der er et regulært køreteknisk kursus. Typisk vil din kaskoforsikring kun dække din MC ved kørsel med instruktører på banen hele tiden og ofte også uden fri kørsel. Dette gælder fx Topdanmark. Alm.Brand, FDM, IF. Tjek i alle tilfælde selv op med dit forsikringsselskab mht. hvilken forsikringsdækning (både for så vidt angår kaskoforsikring og ulykkesforsikring) du kan forvente ved deltagelse i en hhv. trackday og køreteknisk kursus.

Det blå kort
Ved kørsel i det sydlige udland skal du huske dit EU-sygesikringskort (Det blå kort). Det blå kort er dokumentation for, at du er sygesikret efter EU-reglerne og har ret til behandling i et andet EU/EØS-land eller Schweiz til udgift for den danske stat. Det er vigtigt at vide, at det blå kort dækker som de lokale borgere er dækket og altså ikke som danskere normalt er dækket i Danmark. Endvidere er det vigtigt at vide, at du ikke med det blå kort kan få dækket lægeordineret hjemtransport. Deltager man i trackdays i udlandet, kan det derfor på det kraftigste anbefales, at man tegner en rejseforsikring der dækker deltagelse i farlig sport. 

Zenergys forsikring
Zenergy tegner en lovpligtig arrangør forsikring der dækker skader på tredjeparter. Forsikringen er tegnet hos Svenska Motorsport Alliansen (SMA), der også tilbyder en personlig ulykkesforsikring per arrangement.