Regler og krav

Regler og krav

Hvilken forberedelse kræves for gadekørere til MC trackdays? 

Din motorcykel skal være i teknisk god stand hele vejen rundt og anvendelse af heldækkende motorcykeltøj, motorcykelstøvler, motorcykelhandsker og rygbeskytter er en selvfølge. Vi anbefaler læderdragt, men man kan også deltage i tekstilbaseret motorcykeltøj, såfremt bukser og jakke kan lynes sammen. Medbring drikkevarer, madpakke og evt. lidt værktøj + gaffatape til afmontering/afdækning af spejle og afkobling/afdækning af bremselys. Resten finder vi ud af på plads.

Bemærk, at der generelt er strenge støjgrænser, der kræver effektiv støjdæmpning, fx standard udstødning eller db killer. Støjgrænser angives under de enkelte arrangementer.

Hvilken forberedelse kræves for trackdaykørere til MC trackdays? 

Kører man banecykel følger vi generelt Danmarks Motor Unions krav til påklædning og ikke mindst til motorcyklen. Dvs. at man trådsikrer bremsekalibre, bundprop, oliepåfyldningsprop, oliefilter og at man udskifter kølervæsken til vand. Endvidere anbefaler vi, at man anvender motorbeskyttelse på begge sider af motoren, for at mindske risikoen for at slide hul på motoren ved styrt. I tilfælde af kørsel i regn, anvendes en rød baglygte. Fortvivl ikke, hvis du ikke lige véd hvordan og hvorledes. Der er masser af hjælp at hente på banen og om ikke andet, hjælper Zenergys tekniske kontrol dig med at fikse det på banen eller forklarer dig, hvordan du får det fikset til næste gang. 

Bemærk, at der generelt er strenge støjgrænser, der kræver effektiv støjdæmpning, fx standard udstødning eller db killer! Støjgrænser angives under de enkelte arrangementer. 

Hvilken forberedelse kræves for deltagere til Supermoto og Mini trackdays? 

Kører man banecykel følger vi generelt Danmarks Motor Unions krav til påklædning og ikke mindst til motorcyklen. Dvs. at cyklerne skal være monteret med opsamler (minimum 250ml) til benzin, olie og kølervand, at man trådsikrer bremsekalibre, bundprop, oliepåfyldningsprop, oliefilter og at man udskifter kølervæsken til vand. Ved første deltagelse kan der dispenseres for krav til påklædning og MC. Fra banernes side er der endvidere generelt krav om at styrender, gaffelben og fodhviler skal påsættes nylonklodser for at undgå beskadigelse af banen ved styrt, samt at der altid skal anvendes miljømåtte under køretøjet - der kan ikke dispenseres fra banens krav. Endvidere er det vigtigt, at have en velfungerende udstødning. Fra 2023 kommer vi til at lave støjmålinger. Fortvivl ikke, hvis du ikke lige véd hvordan og hvorledes. Der er masser af hjælp at hente på banen og om ikke andet, hjælper Zenergys tekniske kontrol dig med at fikse det på banen eller forklare dig, hvordan du får det fikset til næste gang. 

Skal man have startnummer på motorcyklen?

Ja, alle skal køre med et let læsbart startnummer foran og gerne også bagerst på motorcyklen. Dette er vigtigt for, at vi kan identificere hinanden på banen og det er vigtigt i forbindelse med afvikling af løb. Du kan vælge startnummer når du booker et arrangement. Hvis du ikke har startnummer på motorcyklen, udleveres dette ved indtjekning. 

Skal man have transponder på motorcyklen?

Ja, alle deltagere skal køre med transponder. Hvis man ikke selv har en transponder, kan den lejes af Zenergy. Lejet transponder skal monteres med transponderholder. Transponderen muliggør, at vi til enhver tid kan se hvor mange der er på banen. Transponderen er også nødvendig for at vi kan lave nye klasser baseret på omgangstider, således at klasserne bliver mest muligt homogene. Deltageren kan selvfølgelig også se alle sine omgangstider og altså følge sine fremskridt.  Du kan se omgangstider fra tidligere arrangementer her.

Hvad betyder flagene?

Flagene bruges til at give kørerne forskellige informationer mens de er på banen og det er selvsagt meget vigtigt at kende til flagenes betydning. På visse baner anvendes lys i stedet for flag, fx gult lys i stedet for gult flag. 

Det (sort/hvidt) ternede flag bruges på langsiden når passet er slut. Proceduren for at afslutte passet gennemgås til førermødet og kan variere fra bane til bane. 

Det gule flag bruges, hvis der er opstået et faremoment på banen. Hvis du ser et gult flag er du agtpågivende og identificerer, hvori faremomentet ligger. Du sænker ikke farten mere end nødvendigt, således at pludselige hastighedsskift ikke i sig selv udgør en fare. Ved gult flag er der overhaling forbudt indtil første flagpost, der ikke flager gult. Denne vil ofte flage med grønt flag. 

Det grønne flag bruges til at vise at banen er klar, fx efter en gul flagzone. Det grønne flag vises også ofte de første par minutter af et pas, for at vise at banen er ok og for at vise hvor flagposterne står. 

Et bevægeligt rødt flag betyder er passet afbrudt og at banen skal ryddes hurtigst muligt. Du kører derfor direkte til nærmeste bane-udgang og ind i ryttergården. Der er ikke overhaling forbudt under rødt flag, medmindre man samtidig kører i gul flagzone.   

Friktionsflaget (rødt/gult stribet flag) bruger vi, hvor vi skønner at deltagerne ikke selv opdager, at der er nedsat friktion. Typisk vil passet i stedet blive afblæst og banen rengjort. Hvis det fx begynder at regne vil deltagerne normalt selv bemærke dette og vi bruger således normalt ikke friktionsflaget.

Ser du et sort flag der enten peger direkte på dig, eller akkompagneres af dit startnummer, er du diskvalificeret og skal køre i pit hurtigst muligt. Det kan fx være fordi din MC larmer for meget eller har en anden teknisk defekt, der kræver at du kører i pit.  

Det blå flag signalerer at der nærmer sig én eller flere hurtigere kørere bagfra, der ønsker at overhale. Hvis man ser et blåt flag skal man hurtigst muligt, lade de hurtigere kørere overhale. Vær dog som altid forsigtig med pludselige retnings/linjeskift. Vi anvender sjældent det blå flag, da det ofte er til mere forvirring end gavn. 

Et hvidt flag betyder at der er et langsomt køretøj på banen, fx en ambulance eller et bugseringskøretøj. Vi anvender normalt ikke dette flag, men det kan opleves på baner sydpå. 

Opførsel i ryttergården 

Max hastighed i ryttergården er 20 km/t. Der er både børn og dyr tilstede, så vis hensyn. For Supermoto og Mini trackdays gælder der generelt fuldt kørselsforbud i ryttergården. Burn-outs, baghjulskørsel etc. er forbudt (også på banen). Det samme gælder larmende opførsel efter kl. 23 og generel unødvendigt støjende adfærd. Det er tilladt at campere i ryttergården, men bemærk at der aldrig må bores huller i asfalten. Udbedring af skader på asfalten står for egen regning, det samme gælder i øvrigt også efter burn-outs. Husk, at placere affald i lukkede poser i dertil opstillede affaldspande og containere, inden I forlader ryttergården. Brugte dæk skal medtages, medmindre andet meddeles til førermødet.

Opførsel på banen 

Når man kører ind på banen ser man sig altid tilbage for at sikre at man ikke kører ud foran en kører, der allerede er i fart. Og man holder sig generelt i samme side af vejbanen indtil man er rundt i første sving. Efter første sving er der fri kørsel og det forventes at man kører med hastigheder der er passende for ens evner og erfaring – og ikke meget langsommere end det, da der herved kan opstå farlige situationer.

Undgå pludselige retningsskift og temposkift på banen – kør forudsigelige linjer. Langsommere kørere skal koncentrere sig om deres egen kørsel og ikke forsøge at give plads til bagfra kommende kørere fx ved brug af pludselige retningsskift. Bagfra kommende kørere har meget lettere ved at “læse” en kører der koncentrerer sig om sin egen kørsel. Hvis man vil lade en bagvedliggende kører overhale, kan man evt. lade være med at give fuld gas ned af langsiden eller andetsteds. Men husk, du må kun sænke farten en anelse.

Hvis man vil afbryde et pas før det er slut (pga. træthed eller andet) kører man sidste omgang med normal fart og signalerer med hånd eller ben når man nærmer sig baneudgangen, således at bagvedkommende kørere kan se, at man har tænkt sig at forlade banen. 

Hvis passet afbrydes pga. styrt eller andet viser flagposterne bevægeligt rødt flag og man forlader banen ved nærmeste udgang.

Det gælder altid, at man signalerer tydeligt med hånden (eller foden) når/hvis man sænker farten, også ved passets afslutning.

Overhaling

De to vigtigste regler er; udvis hensyn og brug hovedet! Den overhalende kører skal altid overhale således at det ikke er til gene for den kører han overhaler. Tænk på at en ikke-erfaren kører kan blive forskrækket og føle sig klemt ved en overhaling. I blå klasse skal der holdes mindst 1 meters afstand ved overhaling og i gul klasse mindst 2 meter. Er man i tvivl om hvorvidt det er forsvarligt at overhale, så lad være. Vent til der kan overhales forsvarligt uden at genere den forankørende unødigt, eller sænk farten en anelse, og benyt lejligheden til at tænke over din køreteknik. Det giver dig mere fart og hjælper dig til at køre hurtigere og mere sikkert – og få lettere ved at overhale. Hvis man gerne vil lade en hurtigere kørere overhale, skal man ikke lave pludselige linjeskift. Det er bedre lige at sænke farten en anelse, fx på langsiden. 

Ved styrt og afkørsler

Hvis du har haft en afkørsel men ikke er styrtet, får du ro på situationen og orienterer du dig grundigt inden du kører ind på banen igen, således at du ikke generer andre kørere. Husk, der kan være jord/græs på dækkene og dermed følgende nedsat friktion de første par meter. Hvis du har bundkåben fyldt med sten eller jord, skal du naturligvis ikke køre ind på banen igen. Så trækker du i sikkerhed med dig selv og motorcyklen. 

Hvis du er styrtet, men kan rejse dig, bevæger du dig hurtigst muligt i sikkerhed, således at du ikke risikerer at blive ramt af andre kørere. Du er ikke i sikkerhed når du står i vejkanten, så gå fx om bag et autoværn.

Hvis du styrtet og ikke kan rejse dig, bliver passet flaget af. Der kommer derefter samaritter eller ambulance på banen og cyklen bliver hentet ind. 

Sørg for at flagposterne kan se hvad din situation/hensigter er, således at vi kun flager passet af når det er nødvendigt. Bliv ikke liggende, hvis du faktisk godt kan bevæge dig væk ved egen hjælp. 

Hvis du ser andre køre af banen eller styrte, må du generelt ikke stoppe for at hjælpe. Gør du det, opstår der fare for at du selv bliver påkørt og med deraf følgende skade på dig selv eller andre kørere. Om nødvendigt, afblæser vi passet og sender hjælp ud.